Колледж Архитектуры и Строительства
колледж КазГАСА
колледж КазГАСА

2020 ЖЫЛЫ ҚАЗБСҚА ЖАНЫНДАҒЫ КОЛЛЕДЖ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТТІ

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІМЕН АЙНАЛЫСУҒА АРНАЛҒАН ЛИЦЕНЗИЯЛАР