Колледж Архитектуры и Строительства
колледж КазГАСА
колледж КазГАСА
Сәулет - 07310100

Оқу түрі - күндізгі


Біліктілік - техник-жобалаушы


Оқу мерзімі - 2 жыл 10 ай


Көрсетілген мамандық бойынша келесі бейіндегі мамандарды даярлау жүргізіледі:

- Техник-жобалаушы - орындайды, жекелеген жобалау жұмыстарын, олардың сәйкестігін қамтамасыз етеді техникалық тапсырмаларға, қолданыстағы стандарттарға, техникалық шарттарға, құрылыс нормалары мен қағидаларына, қауіпсіздік техникасы жөніндегі нормаларға, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау

Кәсіби қызмет объектісі:

- құрылыс, құрылыс-жөндеу компаниялары, конструкторлық бюролар;

- адам қызметінің түрлі салаларындағы көркем-безендіру жұмыстары;

- өнеркәсіп өнімдерінің үлгілері, көлік құралдары, мәдени мақсаттағы заттар, қалалық ортаны жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз ету элементтері, көрмелер, мұражайлар, жәрмеңкелер, фестивальдар, мерекелер, графикалық өнімдер, мәдени-тұрмыстық және шаруашылық мақсаттағы жекелеген бұйымдар, қызметтер.