Колледж Архитектуры и Строительства
колледж КазГАСА
колледж КазГАСА
Графикалық және мультимедиялық дизайн - 02110300

Оқу түрі - күндізгі


Біліктілік - графикалық дизайнер


Оқу мерзімі - 2 жыл 10 ай


02110300- Графикалық және мультимедиялық дизайн мамандығының білім беру бағдарламасы - оқу процесін тиімді ұйымдастыру және білім берудің заманауи талаптары мен стандарттарына сәйкес болашақ мамандарды кәсіби даярлауды жүзеге асырудан тұрады.

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды құзыретті даярлау негізінде әзірленді.

 

02110300- Графикалық және мультимедиялық дизайн мамандығына 9 сыныптан кейін түсу үшін: - тестілеу (қазақ немесе орыс тілінде), оның ішінде екі шығармашылық емтихан тапсырады - сурет салу және сызу.

07310400- Графикалық және мультимедиялық дизайн мамандығына 11 сыныптан кейін түсу үшін: - тестілеу (қазақ немесе орыс тілі және Қазақстан тарихы), оның ішінде екі шығармашылық емтихан тапсырады - сурет салу, сызу.

 

Бейіндік пәндерге: «Сурет», «Кескіндеме», «Композиция негіздері», «Перспектива», «Дизайн теориясы», «Түстану», «Сызу негіздері», «Дүниежүзілік өнер тарихы және Қазақстанның көркем мәдениеті» жатады.

 

Түлектің жұмысқа орналасуына мүмкіндігі бар ұйымдар мен мекемелері :

- жалпы орта білім беретін және мамандандырылған мектептер мен гимназияларда;

- жобалау мекемелерінде;

- кеңес беру фирмаларында;

- жеке кәсіпкерлік қызметте бейіні бойынша;

- өнеркәсіп кәсіпорындарында дизайнер ретінде;

- жеке үлгілерді, авторлық, тақырыптық және салондардағы /ательедегі/жарнама агенттіктеріндегі коллекцияларды жасау бағытында;

- шығармашылық саладағы ғылыми-зерттеу және эксперименттік қызметте;

бірлестіктерде;

- фестивальдарда, көрмелерде және т. б. демонстрациялық және конкурстық қызмет іс-шараларында;

- жарнама агенттіктеріндегі, дизайн-студиялардағы бейіндік қызмет бойынша;

- шығармашылық-кәсіби саладағы жобалық және орындаушылық қызмет;

қолданбалы және өнеркәсіптік графика бірлестіктерінде;

- полиграфиялық фирмалар, кітап баспалары, баспаханалардағы қызмет;

- дизайнмен байланысты шығармашылық-кәсіби бірлестіктердегі жұмыс

визуалды коммуникациялар мен функционалды жүйелер ( көлік, қалалық қызметтер, байланыс және сауда), өндірістік ортаның дизайны, киім және т. б.;

- қала мен қала құрылысын қайта ұйымдастыру бойынша конкурстық дизайнерлік қызмет;

мерекелер мен мерекелерді өткізу.

 

Колледжден кейін ҚазБСҚА-на түсу үшін тек өтініш беру керек. Қабылдау емтихандарсыз, колледждегі оқу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Оқу ақылы және 3 курстан басталады.