Колледж Архитектуры и Строительства
колледж КазГАСА
колледж КазГАСА
Геодезия және картография - 0713000

Оқу түрі - күндізгі


Біліктілік - Техник-геодезист


Оқу мерзімі - 2 жыл 10 ай


Техник-геодезисші дайындалуда:

Инженерлік құрылыстарды іздестіру, жобалау, салу және пайдалану кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстар кешенін орындау жөніндегі; құрылыс салынған аумақтардың кадастрын геодезиялық қамтамасыз етуді жасау кезіндегі; әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы инженерлік-геодезиялық бейіндегі ұйымдарда (кәсіпорындарда) және ғылыми-зерттеу ұйымдарында техник ретінде Геодезиялық жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі; елді Мемлекеттік картографиялау кезінде геодезиялық және топографиялық жұмыстарды орындау үшін; геологиялық-барлау жұмыстарында пайдаланылатын; әскерлерді топографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету үшін.

0713013 Техник-геодезист біліктілігі бойынша мамандар кәсіптік қызметтің мынадай түрлерін орындай алады: өндірістік-технологиялық; ұйымдастыру-басқару; тәжірибелік-эксперименттік.

Біз тек сұранысқа ие кәсіптің тасымалдаушыларын тәрбиелеп қана қоймай, сонымен қатар көпсалалы мамандарды дайындаймыз:

оқытудың бірінші курсынан бастап практикаға (креативті, графикалық) баулу;

Ресейдің ғана емес, жетекші көрнекті дизайнерлерін тарту;

студенттерді барлық деңгейдегі шығармашылық және техникалық процестерге тарту.