КазГАСА колледж на казахском

БОС МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН ТАҒАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН КОНКУРС

БОС МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН ТАҒАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН КОНКУРС

ҚҰРМЕТТІ БІЛІМ АЛУШЫЛАР!
Қазақ бөлімінің 2-курсы үшін "0402000-Дизайн (бейін бойынша)" білім беру бағдарламасы бойынша арнайы орта білім алу процесінде босаған бос мемлекеттік білім беру тапсырысын беру конкурсына қатысу үшін өтініштер қабылдау жарияланады.
Конкурсқа 2021-2022 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша ақылы негізде оқитын "0402000-Дизайн (бейін бойынша)" ББ бойынша 2 курс студенттері қатыса алады. Үміткерлерді іріктеудің критерийі үлгерімнің орташа балы /GPA / негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері, колледждің ғылыми және қоғамдық өміріне қатысу болып табылады. GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- ("өте жақсы") бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады, келесі кезекте – А, А- ("өте жақсы") бастап В+, В, В -, С+ ("жақсы") дейінгі бағалары, бұдан әрі – барлық оқу кезеңіндегі аралас бағалар.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар тізімі:
1. Геннің атына өтініш.КАиС директоры.
2. Жеке куәліктің көшірмесі.
3. Транскрипт.

Сканерленген құжаттарды келесі электрондық мекенжайға жолдау қажет:
ofis.registratora@bk.ru