КазГАСА колледж на казахском

Колледжде «Педагогикалық шеберлік мектебі» үздіксіз жұмыс жүргізілуде.

Педагогтердің кәсіби шеберлігін жетілдіру мақсатында 2023 жылдың 13 қаңтарында «Оқытудың тиімді әдістері мен формалары» тақырыбында шеберлік сабағы өтті.
        Мастер-класс міндеті:
1.    Жас педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, олардың колледждегі жұмысына сәтті бейімделуі, жас маманның кәсіби маман ретінде қалыптасуына әдістемелік көмек көрсету.
2.    Педагогтар мен өндірістік оқыту шеберлерінің ақпараттық және әдістемелік мәдениетін дамыту.
3.    Орта кәсіптік білім беру жүйесіндегі жаңа педагогикалық технологиялар, инновациялар туралы ұжымға кеңес беру.
4.    Өзін-өзі диагностикалауға және педагогтар мен шеберлердің біліктілігін арттыруға көмек көрсету.
5.    Оқытушының кәсіби-педагогикалық дайындығын жетілдіру.
6.    Мұғалімге стандартты емес сабақ түрлерін модельдеуге, содан кейін дамытушылық оқытудың жаңа заманауи формаларын енгізу: модульдік, жеке, интеграцияланған және т. б. үйрету.
Оқыту нәтижесінде оқытушылар мынаны үйренеді:
- қазіргі білім беру процесінің негізгі ерекшеліктері, рөлі туралы
Мұғалімнің психологиялық-педагогикалық дайындығының оның кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөлігі ретіндегі маңызы;
Оқытушылар біледі;
- педагогикалық қарым қатынасты басқару стратегиясын модельдеу;
- оқу процесін ұйымдастыруда заманауи педагогикалық технологияларды оңтайлы пайдалану,
- оқу-әдістемелік материалдарды бағалау және қажет болған жағдайда оларды түзетудің оңтайлы нұсқаларын табу,
- қазіргі заманғы сапа талаптарына негізделген оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу
- ұжымдық білім іздеу ортасын құру, білім алушылардың оқу және тәрбие процесінде шығармашылық ойлауын дамыту
- оқу процесін ұйымдастыру бойынша өзінің педагогикалық қызметін бағалауды жүзеге асыру.